WYDRUKUJ I DORYSUJ BRAKUJĄCYCH APOSTOŁÓW

Egzystencja ma strukture Między, Platońskiej metaxy, i jeżeli jest w ogóle coś stałego w historii ludzkości, jest to język napięcia między życiem a śmiercią,
nieśmiertelnością a śmiertelnością, doskonałością a słabością, czasem i ponadczasowością, ładem i chaosem, prawdą i fałszem, sensem i bezsensem,
między miłością Boga a miłością siebie.

(Eric Voegelin)

 

 
a teraz odwróć się i przeproś